Успешно претставување и многу освоени награди на нашите ученици на Општинскиот натпревар по математика кој се одржа во ООУ „Крсте Мисирков“, Гевгелија. Учениците: Нела Николова освои 2 награда, Ѓеорге Демерџиев-3 награда, Трајче Митров-3 награда, Симона Митрова-3 награда, Памела Петровска, Ангелчо Тановски, Живко Узунов, Дејана Василева-пофалени, Сандра Шапкарова, Јована Митева солиден резултат. Честитки за учениците и за менторите: Сузана Петрова, Вера Прошевска и Елена Крстевска.