онлајн МИО средба

МИО активности

Новогодишните празници се причина за радост. Без разлика на националната припадност, начинот на славење и честитање се одвива на сличен начин. Денес, група ученици од […]